Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 20:06:22 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-17 17:28:17 ZP.271.3.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / ZP.271.3.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 12:37:38 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 10:53:45 ZP.271.164.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 10:53:13 ZP.271.164.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Modyfikacja treści SIWZ nr 1 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 09:42:11 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 17:51:02 Plan postępowań na 2019 r. / Plan postępowań na 2019 r. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:27:47 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:27:16 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 i Modyfikacja treści SIWZ nr 1 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:23:16 Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej / Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - Finansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki - -uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej Rafał Siwik Edycja artykułu