Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 13:56:00 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-22 10:05:54 Nabór OR.2110.3.2019_od podinspektora do inspektora w IT / Nabór OR.2110.3.2019_od podinspektora do inspektora w IT Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 15:10:17 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta / Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 15:06:43 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta / Informacja Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działkach nr ew. 101, 175/1, 182/2, 163,164,105,w obr. 23 przy ulicy Obrońców Getta w Grodzisku Mazowieckim na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Grodziska Mazowieckiego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 12:16:27 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 14:15:03 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokol nr 4-2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 11:28:14 Numer petycji: P/2.2019 / Numer petycji: P/2.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 11:21:13 Numer petycji: P/1.2019 / Numer petycji: P/1.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 10:55:04 Nabór OIT.2110.1.2019_Inspektor nadzoru inwestorskiego / Nabór OIT.2110.1.2019_Inspektor nadzoru inwestorskiego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 09:12:03 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-17 20:06:22 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-17 17:28:17 ZP.271.3.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / ZP.271.3.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 12:37:38 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 10:53:45 ZP.271.164.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 10:53:13 ZP.271.164.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Modyfikacja treści SIWZ nr 1 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-17 09:42:11 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 17:51:02 Plan postępowań na 2019 r. / Plan postępowań na 2019 r. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:27:47 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:27:16 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 i Modyfikacja treści SIWZ nr 1 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 15:23:16 Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej / Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - Finansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki - -uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-16 15:11:29 Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej / Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - Finansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki - -uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-16 15:00:08 Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej / Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - Finansowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki - -uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 13:48:12 ZP.271.153.2018 Dostawa gazu ziemnego i usług dystrybucji dla obiektów Gminy Grodzisk Mazowiecki / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę gazu i dystrybucje ZP 153 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 13:47:17 ZP.271.166.2018 Budowa pomostów drewnianych „E”, „G” i „J” na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.166.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 13:25:29 Komunikaty / ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. Rafał Siwik Skopiowano
2019-01-16 13:22:31 ZP.271.161.2018 Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń / zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 150 stanowisk / ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY ZP.271.161.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 10:56:05 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-16 09:21:50 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokół nr 3 Robert Golik Publikacja artykułu
2019-01-16 09:21:11 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokół nr 1 Robert Golik Edycja artykułu
2019-01-16 09:19:08 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim Robert Golik Edycja artykułu