Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 13:56:00 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-01-22 10:05:54 Nabór OR.2110.3.2019_od podinspektora do inspektora w IT / Nabór OR.2110.3.2019_od podinspektora do inspektora w IT Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 15:10:17 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta / Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 15:06:43 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji - ulica Obrońców Getta / Informacja Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działkach nr ew. 101, 175/1, 182/2, 163,164,105,w obr. 23 przy ulicy Obrońców Getta w Grodzisku Mazowieckim na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Grodziska Mazowieckiego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-21 12:16:27 ZP.271.1.2019 Przebudowa ulicy Promiennej w Adamowiźnie w gm. Grodzisk Mazowiecki / Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 14:15:03 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokol nr 4-2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 11:28:14 Numer petycji: P/2.2019 / Numer petycji: P/2.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 11:21:13 Numer petycji: P/1.2019 / Numer petycji: P/1.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 10:55:04 Nabór OIT.2110.1.2019_Inspektor nadzoru inwestorskiego / Nabór OIT.2110.1.2019_Inspektor nadzoru inwestorskiego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-01-18 09:12:03 VIII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 23.01.2019 Rafał Siwik Edycja artykułu