Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-17 14:23:49 Rozstrzygnięcia konkursów / Wynik otwartego konkursu ofert (zadania 2 - 7) Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-01-17 13:18:28 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokoły z posiedzeń komisji Robert Golik Edycja artykułu
2018-01-17 11:51:43 ZP.271.12.2018 Umocnienie płytami żelbetowymi nawierzchni ulic Cieszyńskiej, Chałubińskiego, Kołłątaja, Staszica w Grodzisku Mazowieckim, ul. Wschodniej w Odrano Woli i ulic Pączkowej, Eklerki, Herbatnikowej i Deserowej Chrzanowie Małym gmina Grodzisk Mazowiecki / ZP.271.12.2018 Umocnienie płytami żelbetowymi nawierzchni ulic Cieszyńskiej, Chałubińskiego, Kołłątaja, Staszica w Grodzisku Mazowieckim, ul. Wschodniej w Odrano Woli i ulic Pączkowej, Eklerki, Herbatnikowej i Deserowej Chrzanowie Małym gmina Grodzisk Mazowiecki Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-01-17 09:57:51 ZP.271.4.2018 Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki w zawodach regionalnych i ogólnopolskich turniejów tenisa stołowego / Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.4.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-01-16 14:56:46 ZP.271.2.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Siennej, Jordanowickiej, Piaskowej, Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim / Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP.271.2.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-01-16 14:56:19 ZP.271.1.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Z. Krasińskiego, Łowczej, Myśliwskiej, Bartniczej, łącznika ulicy Bartniczej z ulicą Nadarzyńską wraz z nadzorem autorskim / Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP.271.1.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-01-16 14:20:51 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 440/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania Projektem (JRP –Z) Z1-Struktura organizacyjna, Z2- Podział zadań i odpowiedzialności w ramach Projektu pt.: „Pociąg do kultury. Europejska Strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-01-16 14:20:35 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 444/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania Projektem (JRP –F) F1 Dokonywanie płatności w ramach Projektu, F2-Odrębne prowadzenie rachunkowości Projektu, F3-Monitoring i raportowanie finansowe Projektu pt.: „Pociąg do kultury. Europejska Strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-01-16 14:20:22 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 445/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania Projektem (JRP –A) A1 Przechowywanie i udostępnienie wszelkich danych związanych z realizacją Projektu pt.: „Pociąg do kultury. Europejska Strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-01-16 14:14:01 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 445/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania Projektem (JRP –A) A1 Przechowywanie i udostępnienie wszelkich danych związanych z realizacją Projektu pt.: „Pociąg do kultury. Europejska Strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Rafał Siwik Publikacja artykułu