Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 13:37:07 Zakład Wodociągów i Kanalizacji / 65_DO_2017_Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 13:12:43 Nabór OR.2110.16.2017_Główny Specjalista w ZDG / Nabór OR.2110.16.2017_Główny Specjalista w ZDG Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 12:37:12 ZP2600.63a.2017 Remont pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby projektu pn. : "E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki. / ZP2600.63a.2017 Remont pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby projektu pn. : "E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 12:07:08 ZP.271.105.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu i przedłużenia ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim / ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP.271.105.2017 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 11:25:08 ZP2600.63.2017 Remont pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby projektu pn. : "E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki. / Informacja o unieważnieniu postepowania ZP.2600.63.2017 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 11:21:12 Informacje dla mieszkańców / ZAWIADOMIENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowiej Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 09:54:35 ZP.2600.61.2017 Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim / INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNA ZP.2600..61. 2017 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 09:53:39 ZP.2600.60.2017 Wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki / INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNA ZP.2600..60. 2017 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-17 09:52:25 ZP.271.112.2017 Przebudowa ulicy Licealnej, remont ulicy Kochanowskiego, budowa chodnika w Kłudzienku i inne roboty drogowe na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki / ZP.271.112.2017 Przebudowa ulicy Licealnej, remont ulicy Kochanowskiego, budowa chodnika w Kłudzienku i inne roboty drogowe na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki Rafał Siwik Publikacja artykułu
2017-11-16 14:20:22 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 409/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z placówek oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym Rafał Siwik Publikacja artykułu