Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-21 13:48:15 ZP.271.78.2017 Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.78.2017 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-21 12:59:57 ZP.271.81.2017 Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy chodników we wsiach Wólka Grodziska, Izdebno Kościelne, Kozery i Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki / Zawiadomienie o wyborze oferty cz. nr 4 ZP 81 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-21 12:57:50 ZP.271.81.2017 Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy chodników we wsiach Wólka Grodziska, Izdebno Kościelne, Kozery i Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki / Zawiadomienie o wyborze oferty cz. nr 3 ZP 81 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-21 12:49:54 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokoły z posiedzeń Komisji Małgorzata Bugała Edycja artykułu
2017-09-21 12:49:54 KOMISJA DS. HONOROWEGO OBYWATELSTWA / Protokoły z posiedzeń Komisji Małgorzata Bugała Edycja artykułu
2017-09-21 11:48:30 ZP.271.86.2017 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. : „ E – usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki / Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.86.2017 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-20 15:00:21 VII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 27.09.2017 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-20 14:32:01 ZP.271.83.2017 Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Kłudnie Starym, Gmina Grodzisk Mazowiecki – ETAP 1 / Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.83.2017 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-20 13:37:48 ZP.271.77.2017 Budowa placu zabaw przy ul. Lecha Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim / Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.77.2017 Robert Golik Publikacja artykułu
2017-09-20 11:28:13 ZP.271.74.2017 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / Sprostowanie ogłoszenia nr 2 Rafał Siwik Publikacja artykułu