Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 15:25:18 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 501/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 15:24:34 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 500/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przestrzegania procedur przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych gminy wraz z przejęciem pełnej odpowiedzialności za proces przetwarzania Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 11:53:20 VII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 27.06.2018 Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-06-21 11:51:03 VII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 27.06.2018 Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-06-21 11:44:32 VII Kadencja / Porządek dzienny sesji w dniu 27.06.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 10:14:13 Zakład Wodociągów i Kanalizacji / Budowa węzła ścieków dowożonych w Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 09:48:30 ZP.271.76.2018 Przebudowa instalacji gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim / Zawiadomienie o wyborze oferty PN-76 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 09:46:10 ZP.271.94.2018 Dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. : E – usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki realizowanego w ramach Priorytetu II "Wzrost potencjału Mazowsza", Działanie 2.1. E- usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.94.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 09:45:33 ZP.271.89.2018 Budowa i przebudowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.89.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-06-21 09:44:53 ZP.271.87.2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Grodzisku Mazowieckim / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.87.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu