Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-23 13:56:11 ZP.271.45.2018 Zakup usług szkoleniowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 13:48:54 ZP.271.46.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt przebudowy boiska do piłki nożnej w klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim”. / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.46.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:47:14 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 17/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:46:32 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 16/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:34:41 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 15/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:32:02 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 14/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:31:13 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 13/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-03-23 12:30:12 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 13/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:09:43 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 464/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy Grodzisk Mazowiecki Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-03-23 12:05:46 Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami / Ogłoszenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Rafał Siwik Publikacja artykułu