Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 15:51:27 Nabór OR.2110.3.2019_od podinspektora do inspektora w IT / Informacja o wynikach naboru _OR.2110.3.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-15 07:58:36 Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego / Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-02-14 14:01:11 ZP.271.13.2019 Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki w zawodach regionalnych i ogólnopolskich turniejach tenisa stołowego / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2019 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 13:38:19 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podziału obowiązków i uprawnień Zastępców Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 13:33:04 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 13:31:12 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 13:30:01 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 505/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 13:28:41 SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM VIII KADENCJA 2018-2023 / SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJA Rafał Siwik Edycja artykułu
2019-02-14 11:40:39 Komunikaty / OGŁOSZENIE Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 r. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2019-02-14 11:37:49 ZP.271.9.2019 Dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4 – 31,5 mm do wzmocnienia nawierzchni i budowy dróg na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki / Informacja z otwarcia ofert Rafał Siwik Publikacja artykułu