Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 13:19:39 ZP.271.112.2018 Zakup, zainstalowanie nowych 11 szt. parkomatów oraz modernizację 4 szt. istniejących parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Grodzisku Mazowieckim wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych / Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.112.2018 Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 13:17:52 ZP.271.112.2018 Zakup, zainstalowanie nowych 11 szt. parkomatów oraz modernizację 4 szt. istniejących parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Grodzisku Mazowieckim wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych / Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert ZP.271.112.2018 Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 13:16:38 ZP.271.123.2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.123.2018 – część nr 6 Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 13:15:45 ZP.271.123.2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.123.2018 – część nr 4 Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 13:13:36 ZP.271.123.2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.123.2018 –część nr 2 Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 11:36:35 ZP.271.125.2018 Budowa parkingu i przedłużenie ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim / ZP.271.125.2018 Budowa parkingu i przedłużenie ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 11:07:04 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja Nr 57/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 09:35:14 Wzory dokumentów / UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 09:33:57 Wzory dokumentów / UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego Robert Golik Publikacja artykułu
2018-08-17 09:14:55 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja Robert Golik Publikacja artykułu