ZARZĄDZENIE nr 76/2011 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 

 

ZARZĄDZENIE nr 76/2011 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 

ZARZĄDZENIE nr 76/2011

Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:


1.     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2.     Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_76_-_sprawozdanie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do_Zarzadzenia_76_.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 322.5k Format: .xls Pobierz

Zalacznik_do_Zarzadzenia_76__-_sprawozdanie_opisowe.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 268.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-08-24 14:07:56
Czas publikacji: 2011-08-24 14:07:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak