Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego

położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48

LP.

NR DZIAŁKI

POW. W M2

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

POSTĄPIENIE MINIMALNE

1.

122, 123, 124/1, 127

228,50M2

683.000

68.300

7.000

1. Budynek w którym znajduję się przedmiotowy lokal położony jest w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 11 Listopada 48, na działkach ewidencyjnych nr 122 (KW WA1G/00065178/9), 123 (KW WA1G/00008134/2), 124/1 (KW WA1G/00008347/8) i 127 (KW WA1G/00065178/9), obr. nr 24 o łącznej powierzchni 1439m2.

2. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta. W pobliżu mieszczą się m.in. stacja PKP, przystanek PKS, pasaż śródmiejski z zabudową handlowo-usługową lub mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze.

3. Lokal użytkowy położony jest na IV piętrze w budynku przy ul. 11 Listopada 48. Ma powierzchnię 228,50m2, składa się z 11 pokoi biurowych, 2 sanitariatów, z zaplecza socjalnego i korytarza. Wyposażony jest  w instalację elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 17.06.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

7. Termin zagospodarowania lokalu  – rozpoczęcie 2 miesiące, zakończenie 1,5 roku od dnia nabycia nieruchomości.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

9. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl. www.bip.grodzisk.pl      

 

Załączniki

Ogloszenie_I_przetrag_11_Listopada_11.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-04-08 08:22:22
Czas publikacji: 2011-04-08 08:22:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak