Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
2011-10-17 17:14:20
Ogłoszenie o zamówieniu

 

Grodzisk Mazowiecki: Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Grodziski Hogwart - oczarujemy Cię wiedzą! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. ZP-271/48/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

BZP Numer ogłoszenia: 253989 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

Pełna treść dokumentacji w załacznikach

2011-09-23 15:30:14