Wydział Promocji 

 
 

WYDZIAŁ PROMOCJI

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Stanowisko

Telefon stacjonarny i komórkowy

Caban Aneta

Naczelnik

e-mail: aneta.caban@grodzisk.pl

/22/ 463 46 16

/22/ 755 55 34 wew.136

668 454 385

Czubek Edyta

Inspektor

e-mail: edyta.czubek@grodzisk.pl

/22/ 463 46 17

/22/ 755 55 34 wew.102

Aleksandra Smejda-Rosłoniec

Inspektor

e-mail: aleksandra.rosloniec@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew.102

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

1) kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w mediach i w świadomości mieszkańców,
2) sporządzanie prezentacji z bieżących działań gminy i urzędu, dokumentowanie fotograficzne imprez, wydarzeń i nowych inwestycji na terenie gminy,
3) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, konferencji, organizowanie kampanii informacyjnych dla różnych akcji prowadzonych przez Urząd,
4) tworzenie banku danych dla celów promocji,
5) organizowanie kontaktów dziennikarzy z burmistrzem, kierownictwem i specjalistami zatrudnionymi w urzędzie, organizowanie konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli
urzędu,
6) udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasową oraz zamieszczanie sprostowań, przygotowywanie i rozsyłanie informacji prasowej do mediów,
7) monitoring mediów na temat gminy oraz działalności grodziskiego samorządu,
8) administracja profilu Urzędu na Facebook-u i You Tube,
9) współpraca z podwykonawcami, grafikami, drukarniami,
10) udzielanie informacji m.in. o sposobie załatwiania spraw w urzędach i instytucjach, dane kontaktowe do firm, rozkłady jazdy,
11) aktualizacja strony internetowej www.grodzisk.pl , www.praca.grodzisk.pl oraz stron sołeckich, praca nad rozwojem witryn,
12) wyszukiwanie ofert pracy, udostępnianie w formie wydrukowanej, kontakt z firmami,
13) realizowanie programu prac społecznie użytecznych,
14) zbieranie danych statystycznych dotyczących ewidencji ludności, działalności gospodarczej, bezrobocia itp.,
15) przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych i reklamowych promujących Gminę Grodzisk Mazowiecki, bezpłatne udostępnianie wydawnictw informacyjnych (foldery, broszurki, mapy, długopisy, itp.),
16) przygotowywanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem gminy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych,
17) organizacja wyjazdów przedstawicieli Gminy w celu nawiązania bądź kontynuowania współpracy z gminami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi,
18) badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego (przeprowadzanie ankiet i badań)
19) obsługa kwestionariuszy związanych z udziałem gminy w konkursach i rankingach potwierdzających proinwestycyjną politykę władz miejskich,
20) nadzór nad prawidłową realizacją przyznanych Honorowych Patronatów burmistrza Grodziska Mazowieckiego,
21) administracja skrzynki „Pytania do burmistrza”, przygotowywanie statystyk odpowiedzi.

 

 

Liczba odwiedzin : 5171
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Caban
Czas wytworzenia: 2003-06-30 17:05:52
Czas publikacji: 2018-08-01 12:58:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak