Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

atrakcyjnych nieruchomości gruntowych

położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

przy ul. Kowalika i ul. Kawki

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

22/8

1006

105.650

10.600

1.000

Pod zab. mieszk. wolnostojącą

2.

22/14

951

99.900

10.000

1.000

j.w

3.

22/10

996

104.600

10.500

1.000

j.w

4.

22/11

996

104.600

10.500

1.000

j.w

  5.

22/12

1001

105.105

10.500

1.000

j.w

6.

22/13

1011

106.200

10.600

1.000

j.w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w działek odbył się 26 sierpnia 2010r., drugi w dniu 7 października 2010r.,

trzeci odbył się 16 listopada 2010r, czwarty odbył się 15.03.2011r., piąty odbył się 12.05.2011r.

 Wymienione przetargi dały wynik negatywny.

 

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

atrakcyjnych nieruchomości gruntowych

położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki przy ul. Puchacza

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

25/22

608

63.840

6.400

600

Pod zab. mieszk. szeregową

2.

25/27

608

63.840

6.400

600

j.w

3.

25/31

685

71.930

7.200

700

j.w

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w działek odbył się 23 kwietnia 2010r., drugi w dniu 27 maja 2010r.,

trzeci w dniu 1 lipca 2010r., czwarty w dniu 7 października 2010r., piąty przetarg odbył się 16 listopada 2010r,

szósty odbył się 15.03.2011r., siódmy odbył się 12.05.2011r. Wymienione przetargi dały wynik negatywny.

 

 1. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają uregulowany stan prawny w KW nr WA1G/00056216/2, KW WA1G/00067497/5 prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Działki przeznaczone do sprzedaży położone są na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W decyzji nr 60/I/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 3. Nieruchomości są: nie ogrodzone i niezagospodarowane, mają kształt prostokąta, porośnięte roślinnością łąkową, znajdują się przy ul. Kowalika, ul. Kawki i ul. Puchacza z możliwością uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (elektryczność, gaz, woda, kanalizacja), która znajduje się w ulicy Orlej. W 2012r. zostanie wybudowana linia wodociągowa, zaś w roku następnym tj. 2013/2014 kanalizacja. Obecnie  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przystąpił do projektowania wspomnianych urządzeń. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się nieliczna zabudowa mieszkaniowa.
 4. Sprzedawane nieruchomości wolne są od praw i roszczeń osób trzecich, wolne od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
 6. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 1.08.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2011r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
 9. Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy 1 rok, zakończenie budowy – 3 lata od dnia nabycia nieruchomości.
 10. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o 23% podatek VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
 11. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.                     

 Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl. www.bip.grodzisk.pl

 

Załączniki

Ogloszenie_o_VI_PRZETARGU_Szczesne_WGN-72241-24-09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 380
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Mirgos
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Mirgos
Czas wytworzenia: 2011-06-15 10:10:10
Czas publikacji: 2011-06-15 10:10:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak