Ogłoszenie o przetargu 

 
Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Wł. Reymonta

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

 

12/13

12/14

407

271

222.500

+

23% VAT

 

22.500

 

2.500

Zabudowa

Bliźniacza

2.

12/15

12/16

272

272

178.500
+

23%VAT

 

18.000

 

2.000

Zabudowa

Bliźniacza


1. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają uregulowany stan prawny w KW nr WA1G/00033779/9,  prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

2. Działki położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem urbanistycznym D246-MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków w układzie bliźniaczym z zachowaniem zasady, że nie może powstać więcej niż jeden budynek mieszkalny na jednej działce.

3.  Nieruchomości są: nie ogrodzone i niezagospodarowane, mają kształt wydłużonego prostokąta, porośnięte drzewami pochodzącymi z samosiewu; uzbrojone w infrastrukturę techniczną (elektryczność, gaz, woda, kanalizacja), która znajduje się w ulicy Reymonta. Otoczeniem są działki zabudowane i niezabudowane, w pobliżu instytucji publicznych oraz usług i handlu.

4. Sprzedawane nieruchomości wolne są od praw i roszczeń osób trzecich, wolne od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 5.08.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 9.08.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

8. Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy (tj. wybudowanie fundamentów) - 1 rok, zakończenie budowy(tj. oddanie budynku w stanie surowym zamkniętym) – 3 lata od dnia nabycia nieruchomości.

9. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23%VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

10. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

11. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

12. Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.plwww.bip.grodzisk.pl      

 

Załączniki

WGN.72241.5.2011_Ogloszenie_o_PRZETARGu_reymonta.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Kopia_mapka_reymonta.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 356.44k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-07-05 12:51:36
Czas publikacji: 2011-07-05 12:51:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak