Zarządzenie nr 361/2010 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2011 rok. 

 

Zarządzenie nr 361/2010 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2011 rok. 

Zarządzenie nr 361/2010

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 12 listopada 2010

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2011 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

2.      Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

 Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_361_-__projekt_budzetu_na_2011.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_-_budzet_2011.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_361_-_opis_budzetu_2011.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 378k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do__Uchwaly_nr_361_-_projektu_budzetu_2011.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 596k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 456
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-11-24 08:59:25
Czas publikacji: 2010-11-24 08:59:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak