Ogłoszenie o przetargu 

 

​ 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Grodzisku Mazowieckim

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Pow.

Cena

wywoławcza

Wadium

Postąpienie

minimalne

1.

dz. nr 50/1 obr. 27

KW WA1G/00057083/7

ul. Żyrardowska

176 m2

42.200 zł.

+ 22% VAT

5.000 zł.

500 zł.

  1. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek nr ew. 33 i nr ew. 34 z obrębu 27 miasta Grodzisk Mazowiecki tj. przyległych do zbywanej nieruchomości.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej.
  3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO S.A. Warszawa do dnia 06.04.2010r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2010r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
  5. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od ograniczeń, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
  6. Działka będąca przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana, nieuzbrojona, wąska, zbliżona kształtem do prostokąta, posiada teren płaski, przewidziana jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich - działki nr ew. 33 lub działki nr ew. 34, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego leży na terenie oznaczonym symbolem B209 MN tj. na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, z możliwością jej rozbudowy i uzupełnienia.
  7. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
  8. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl., www.bip.grodzisk.pl.

 

Załączniki

ogloszenie_sprzedaz_dz.50.1_obr_27_ul._Zyrardowska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

REGULAMIN_PRZETARGU_Zyrardowska_dz._50.1_obr_27.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-03-04 14:21:23
Czas publikacji: 2010-03-04 14:21:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak