Ogłoszenie o przetrgu 

 

Ogłoszenie o przetrgu 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

atrakcyjnych nieruchomości gruntowych

położonych w Grodzisku Mazowieckim

L.p.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

Cena

wywoławcza

Wadium

Postąpienie

minimalne

1.

Grodzisk Mazowiecki

ul. Średnia

dz. nr 47/1 obr. 2

KW WA1G/00030401/8

857 m2

120.000,00 zł.

+ 22% VAT

12.000,00 zł.

1300,00 zł.

2.

Grodzisk Mazowiecki

ul. Średnia

dz. nr 47/2 obr. 2

KW WA1G/00030401/8

838 m2

117.000,00 zł.

+ 22% VAT

11.700,00 zł.

1200,00 zł.

1.  Działki przeznaczone do sprzedaży położone są na terenie nie posiadającym Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Dla działek została wydana decyzja o  warunkach zabudowy nr 61/I/2010 z dn. 6.04.2010r., która przewiduje inwestycje polegająca na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej łącznie na działkach nr ew. 47/1 i nr ew. 47/2.

2.  Nieruchomości nie są: zabudowane, ogrodzone i zagospodarowane, mają kształt prostokąta, są zakrzewione i zadrzewione, znajdują się przy ul. Średniej o nawierzchni asfaltowej, posiadającej pełne uzbrojenie (prąd, wodociąg, gazociąg, kanalizacja).

3.     Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami.

4. Sprzedawane nieruchomości wolne są od roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO S.A. Warszawa do dnia 19.07.2010r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2010r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

8. Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy 1 rok, zakończenie budowy – 3 lata od dnia nabycia nieruchomości.

9. Przygotowanie nieruchomości do inwestycji spoczywać będzie na nabywcy.

10. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28,oraz na www.grodzisk.pl., www.bip.grodzisk.pl.

 

Załączniki

ogloszenie_III_sprzedaz_dz._47.1_i_47.2_Srednia_WGN-72241-2-2010.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-06-17 11:49:26
Czas publikacji: 2010-06-17 11:49:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak