ZARZĄDZENIE nr 198/2009 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 rok. 

 

ZARZĄDZENIE nr 198/2009 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 rok. 

ZARZĄDZENIE nr 198/2009

Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki

z dnia 6 stycznia 2009 roku

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 186 ust.1 oraz 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U nr 249, poz. 2104) oraz w wykonaniu § 12 uchwały nr 359/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok jak niżej:

Kwota w złotych

Okres realizacji

Harmonogram realizacji

Dochody

Wydatki

Styczeń

5.800.000

6.100.000

Luty

8.800.000

7.500.000

Marzec

10.500.000

16.600.000

Kwiecień

7.500.000

12.100.000

Maj

11.600.000

15.100.000

Czerwiec

14.600.000

12.100.000

Lipiec

7.000.000

16.600.000

Sierpień

10.700.000

13.600.000

Wrzesień

14.200.000

10.500.000

Październik

8.300.000

13.600.000

Listopad

11.200.000

15.100.000

Grudzień

12.629.249

12.095.612

Razem

122.829.249

150.995.612

 

2. Niezrealizowane kwoty wydatków w danym kwartale nie wygasają i przechodzą do realizacji w następnym kwartale.

 

§ 2

 

Zarządzam plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Przyjmuję do realizacji w 2009 r. uchwalony przez Radę Miejską w uchwale nr 359/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok:

1.      Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały nr 359/2008 Rady Miejskiej,

2.      Plan wydatków:

a/ na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały nr 359/2008 Rady Miejskiej,

b/ na realizację wspólnych zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w brzmieniu załącznika nr 12 do uchwały nr 359/2008 Rady Miejskiej.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

 

                                                                                                                 Burmistrz                                 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                        Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_198_-_ukad_wykonawczy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Zal._do_zarzadzenia_nr_198_-_uklad_wykonawczy.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 68k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-01-12 12:08:18
Czas publikacji: 2009-01-12 12:08:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak