ZARZĄDZENIE nr 185/2008 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2008 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2009 rok. 

 

ZARZĄDZENIE nr 185/2008 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2008 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2009 rok. 

ZARZĄDZENIE nr 185/2008

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 14 listopada 2008

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Gminy Grodzisku Mazowiecki zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1.    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

2.    Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

Burmistrz

 

 

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_185_-__projekt_budzetu_na_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do_zarzadzenia_nr_185.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 310.5k Format: .xls Pobierz

Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_185_-_opis_budzetu_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 572.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_budzetowa_2009-_Projekt.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 80k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 459
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2008-12-01 09:22:39
Czas publikacji: 2008-12-01 09:22:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak