Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi w obszarze prowadzenia poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych bądź dotkniętych skutkami uzależnienia.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi w obszarze prowadzenia poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych bądź dotkniętych skutkami uzależnienia.
2007-12-07 10:36:20
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rrekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rrekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2007-12-07 10:32:40
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008 r. zadania z zakresu działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008 r. zadania z zakresu działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
2007-12-07 10:29:47
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu gminnych placówek opiekuńczo - wych. wsparcia dziennego oferujących dożywianie dla dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu gminnych placówek opiekuńczo - wych. wsparcia dziennego oferujących dożywianie dla dzieci i młodzieży
2007-12-07 10:23:45
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej i narkotykowej
2007-12-07 10:21:01