Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14.

 

1.      Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 35 o powierzchni 1939 m2 w obrębie 28, uregulowana w KW nr WA1G/00002504/5, zabudowana obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, murowanym.

2.      Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest ochroną konserwatorską, natomiast obiekt znajdujący się na gruncie został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuszcza możliwość modernizacji obiektu poprzez przekształcenie bryły obiektu tj. dokonanie rozbudowy na tyłach działki, połączonej z budynkiem zabytkowym np. łącznikiem.

3.      Nieruchomość jest położona w ścisłym centrum miasta, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z towarzyszeniem usług nieuciążliwych. Działka ma kształt regularny, posiada pełny dostęp do infrastruktury.

4.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800.000 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych).

5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi 8.000 złotych (słownie: osiem tys. zł)

6.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
Wadium należy wpłacić do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92102010550000930201332980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 17 lipca 2009r.  

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

7.      Sprzedawana nieruchomość jest wolna od ograniczeń, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

8.      Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.11.2008r., drugi przetarg odbył się 21.04.2009. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

9.      Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

10.  Nabywca nieruchomości jest zobowiązany ją zagospodarować wykonując kapitalny remont budynku, ewentualnie jego modernizację. Termin rozpoczęcia prac w ciągu 1 roku, natomiast zakończenie 3 lata od dnia podpisania aktu sprzedaży.

11.  Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny. Informacje: pokój 212, nr. tel. (022) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl,  www.bip.grodzisk.pl.

 

Załączniki

ogloszenie_ul.Kosciuszki_14_III_przetarg-skrocone.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-05-08 13:33:18
Czas publikacji: 2009-05-08 13:33:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak