Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotycząca projektu wdrażanego w roku 2009 w'ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 

 

Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotycząca projektu wdrażanego w roku 2009 w'ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 

Informacja o kontroli

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2010 roku rozpocznie się kontrola projektu wdrażanego w roku 2009 w'ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zakończenie kontroli zaplanowane jest na dzień 21 października 2010 roku.
Tytuł projektu: „Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna". Numer Umowy o dofinansowanie projektu: V.51/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku.
Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Zakres kontroli obejmuje:
•             kontrolę dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
•             sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie,
•             stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Pełna treść dokumentacji w załacznikach

 

Załączniki

Informacja_o_kontroli.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 81.17k Format: .PDF Pobierz

Program_kontroli.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 137.33k Format: .PDF Pobierz

Informacja_pokontrolna.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 1.13M Format: .PDF Pobierz

Liczba odwiedzin : 342
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-05-27 10:31:53
Czas publikacji: 2011-05-27 10:31:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak