Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2012 rok. 

 

  

Zarządzenie nr 100/2011

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 14 listopada 2011

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2012 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_100_-__projekt_budzetu_na_2012.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_100_-_opis_budzetu_2012.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 346k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do__zarzadzenia_nr_100_-_projektu_budzetu_2012.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 613.5k Format: .xls Pobierz

Projekt_uchwaly.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.12k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-11-18 08:47:07
Czas publikacji: 2011-11-18 08:47:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak