ZARZĄDZENIE nr 341/2010 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. 

 

ZARZĄDZENIE nr 341/2010 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. 

ZARZĄDZENIE nr 341/2010

Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1.     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,

2.     Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_341_-_sprawozdanie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_do_Zarzadzenia_341__-_sprawozdanie_opisowe.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 269.5k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do_Zarzadzenia_341_.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 279.5k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-09-02 14:42:51
Czas publikacji: 2010-09-02 14:42:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak