ZARZĄDZENIE NR 211/2012 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok.  

 
  

ZARZĄDZENIE NR 211/2012

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok. 

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje: 

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić: 

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, 

2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_211_-_projekt_budzetu_2013.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.42M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2012-11-15 10:04:24
Czas publikacji: 2012-11-15 10:04:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak