Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej nr 150230W - ul. Akwarelowa we wsi Odrano Wola oraz drogi gminnej nr 151004W - ul. Żwirowa w Grodzisku Mazowieckim wraz budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci nn i sn, oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej.

2019-03-15 13:29:10
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Chrzanów Duży i w Grodzisku Mazowieckim - etap I

2019-03-14 13:25:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanału deszczowego w ul. Sienkiewicza

2019-03-13 15:07:18
Zgromadzenie publiczne w dniu 9 marca 2019 r. róg ulic 11-go Listopada i Spółdzielczej

2019-03-06 15:51:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia ,,BAŁTYCKA" za pomocą istniejącego urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej

2019-02-05 14:31:35
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 150230W - ul. Akwarelowa we wsi Odrano Wola oraz drogi gminnej nr 151004W - ul. Żwirowa w Grodzisku Mazowieckim

2019-01-30 10:48:00
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2019-01-25 12:38:48
Zgromadzenie publiczne w dniu 26.01.2019 róg 11 listopada i Spółdzielczej

2019-01-24 13:50:18
Zgromadzenie publiczne w dniu 26.01.2019 róg Radońskiej i Spokojnej

2019-01-24 13:48:22
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 150230W

2018-12-27 12:56:12