ZARZĄDZENIE NR 185/2012 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 

 

  

ZARZĄDZENIE NR 185/2012

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić: 

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, 

2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_185_-_sprawozdanie_I_polrocze_2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 3.8M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 511
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2012-08-22 11:43:01
Czas publikacji: 2012-08-22 11:43:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak