Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2007.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2007.
2006-11-23 09:30:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu gminnych placówek opiekuńczo- wychowawczych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu gminnych placówek opiekuńczo- wychowawczych
2006-11-23 09:26:56
Informacja o możliwości przyznania dotacji z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Informacja o możliwości przyznania dotacji z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2006-11-23 09:23:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin.
2006-11-23 09:09:32
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz integracji środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, opieki i rehabilitacji oraz pracy socjalnej z osobami niewidomymi i słabo widzącymi w 2007r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz integracji środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, opieki i rehabilitacji oraz pracy socjalnej z osobami niewidomymi i słabo widzącymi w 2007r
2006-11-23 09:00:01
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ze specjalnością tenis stołowy.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ze specjalnością tenis stołowy.
2006-09-18 11:58:17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - sportowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych (rocznik 1996) uprawiających piłkę nożną w mieście i na wsi.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - sportowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych (rocznik 1996) uprawiających piłkę nożną w mieście i na wsi.
2006-08-23 15:23:45
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji sekcji mini piłki siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji sekcji mini piłki siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych
2006-04-21 11:15:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji przygotowań seniorów do udziału w ligowych rozgrywkach piłki nożnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji przygotowań seniorów do udziału w ligowych rozgrywkach piłki nożnej.
2006-03-13 14:03:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.
2006-01-13 14:52:17