Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2011-12-19 15:49:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji (ICI) zlokalizowanego w miejscowości Natolin

 
2011-12-02 13:18:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adventure World Warsaw”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adventure World Warsaw”
2011-10-11 13:17:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adventure World Warsaw”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adventure World Warsaw”
2011-10-11 13:15:31
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji kompostowni

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji kompostowni
2011-10-07 14:26:14
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na odtworzeniu zbiornika retencyjnego – uroczysko Osowiec Korytnica, budowie trzech progów piętrzących wodę poniżej 1 m na rowach, kaskady 4 progów oraz naprawie grobli (podwyższenia drogi) w leśnictwie Podkowa Leśna, oddział 338 i 339 na działkach nr ew. 66 i 67 obręb Wężyk

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na odtworzeniu zbiornika retencyjnego – uroczysko Osowiec Korytnica, budowie trzech progów piętrzących wodę poniżej 1 m na rowach, kaskady 4 progów oraz naprawie grobli (podwyższenia drogi) w leśnictwie Podkowa Leśna, oddział 338 i 339 na działkach nr ew. 66 i 67 obręb Wężyk
2011-10-04 12:37:44
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych do obsługi komunikacyjnej terenów aktywizacji gospodarczej położonych na południe od węzła „Grodzisk” autostrady A2 w miejscowościach Chlebnia i Natolin

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych do obsługi komunikacyjnej terenów aktywizacji gospodarczej położonych na południe od węzła „Grodzisk” autostrady A2 w miejscowościach Chlebnia i Natolin
2011-09-13 15:30:16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie części produkcyjnej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przy ulicy Traugutta 5

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie części produkcyjnej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przy ulicy Traugutta 5
2011-09-07 10:29:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adwenture World Warsaw” wraz z hotelami, budynkiem zespołu basenów kąpielowych, budynkami gastronomicznymi, handlowymi i budynkami o funkcji rozrywkowej oraz zapleczem remontowo – produkcyjnym, socjalnym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie miejscowości Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Tłuste i Chlebnia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku Rozrywki „Adwenture World Warsaw” wraz z hotelami, budynkiem zespołu basenów kąpielowych, budynkami gastronomicznymi, handlowymi i budynkami o funkcji rozrywkowej oraz zapleczem remontowo – produkcyjnym, socjalnym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie miejscowości Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Tłuste i Chlebnia
2011-09-02 15:52:16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem pożarowym wraz z pompownią, wartownią oraz zbiornikiem retencyjnym

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem pożarowym wraz z pompownią, wartownią oraz zbiornikiem retencyjnym
2011-08-30 08:22:47