Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PZT_01-Z01

2019-01-08 11:54:04
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 i modyfikacja SIWZ nr 1

2019-01-08 11:53:33
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2019-01-08 11:50:31
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do ZP.271.166.2018

2019-01-03 15:33:21
Budowa pomostów drewnianych „E”, „G” i „J” na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.”

2018-12-28 13:25:51