Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-01-02 14:17:31
Informacja z otwarcia ofert

2018-12-17 11:37:38
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

2018-12-06 10:12:00
ZP.271.156.2018 DOSTAWA, MONTAŻ (z wybudowaniem przyłączy wody i kanalizacji) I URUCHOMIENIE TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE STAWÓW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

2018-11-30 14:31:58