Numer petycji: P/5.2018 

 

 

Numer petycji: P/5.2018

Data złożenia petycji: 20.09.2018r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) - SZULC EFEKT Sp. z o.o.

Przedmiot petycji: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb poprzez przystąpienie do Programu Wzorowa Łazienka - petycja skierowana również do dyrektorów placówek oświatowych dla których Gmina Grodzisk jest organem prowadzącym

Skan petycji: Załącznik nr 1

Adresat petycji: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Przebieg załatwienia petycji

Załącznik nr 2 zgodnie z wolą składającego petycję w dniu 08.10.2018 r. przekazano treść petycji do placówek oświatowych podległych Gminie

 

Załączniki

Petycja 5-2018.pdf

Data: 2018-10-08 14:20:32 Rozmiar: 588.83k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycję - wzorowa łazienka.pdf

Data: 2018-10-08 14:20:32 Rozmiar: 162.97k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2018-10-08 14:20:32
Czas publikacji: 2018-10-08 14:20:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak