Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP.271.130.2018

2018-11-16 12:50:33
Informacja z otwarcia ofert_ZP.271.130.2018

2018-09-05 12:59:25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-08-30 15:18:08
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 i Modyfikacja treści SIWZ nr 1

2018-08-30 15:17:31
ZP.271.130.2018 Zakup i dostawa zestawów komputerowych, sprzętu fotograficznego i urządzeń komputerowych w ramach realizacji projektu pn: "Wzrost potencjału turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

2018-08-23 13:19:27