Samodzielne Stanowisko ds. Seniorów 

 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SENIORÓW

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Marcin Mazur

Główny Specjalista
ds. Seniorów

marcin.mazur@grodzisk.pl

 
tel. 502 122 158

 

Zakres obowiązków komórki organizacyjnej: 

 

1) Organizacja działań na rzecz seniorów w gminie Grodzisk Mazowiecki,

2) Zapewnienie funkcjonowania i obsługi administracyjnej Centrum Seniora w Grodzisku Mazowieckim,

3) Opracowywanie i organizacja gminnego programu Strefy Aktywnego Seniora w Grodzisku Mazowieckim oraz inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć adresowanych do osób starszych podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze,

4) Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz osób starszych,

5) Prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do osób starszych w gminie Grodzisk Mazowiecki,

6) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących środowisko seniorów,

7) Współpraca z klubami seniora i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych,

8) Przygotowanie długofalowych strategii i planów, których celem jest wzrost aktywności osób starszych i poprawa ich sytuacji,

9) Opracowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych w zakresie prowadzonej działalności,

10) Przygotowywanie i przedstawianie Burmistrzowi półrocznych pisemnych sprawozdań z działalności Centrum Seniora.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Dunaj
Czas wytworzenia: 2018-08-13 15:57:04
Czas publikacji: 2018-08-14 07:23:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak