Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.83.2018

2018-06-29 14:28:06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-06-22 18:30:46
Modyfikacja treści SIWZ nr 1

2018-06-22 18:27:54
ZP.271.83.2018 Aranżacja sali na potrzeby wielofunkcyjnej galerii sztuki w budynku Dworca Kolejowego w Grodzisku Mazowieckim – II etap realizacji w ramach projektu pn. "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

2018-06-12 14:39:42