Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP.271.48.2018 cz. nr 2

2018-06-01 12:44:05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP.271.48.2018 cz. nr 3

2018-06-01 12:27:25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP.271.48.2018 cz. nr 1

2018-06-01 12:26:10
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.48.2018

2018-04-26 15:23:49
ZP.271.48.2018 Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn: „Wzrost potencjału turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

2018-03-20 11:08:58