Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych

2019-02-11 13:46:18
Wystąpienie pokontrolne_ocena stanu realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej

2018-10-31 08:44:12
Kontrola sanitarna nieskanalizowanych ustępów publicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 7.08.2018r.

2018-08-29 14:59:17
Protokół kontroli - przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych

2018-07-26 10:47:27
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2018-07-11 08:14:27
Kontrola sanitarna toalety wolnostojącej skanalizowanej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Wólczyńskiej z dnia 10.04.2018r.

2018-04-23 10:29:07