Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty PN-13

2018-04-06 10:55:16
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2018

2018-03-06 15:00:34
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

2018-01-30 10:32:13
ZP.271.13.2018 Wykonanie nasadzeń zieleni w parku wokół Stawów Walczewskiego - X etap zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz pielęgnacja zieleni

2018-01-24 11:58:35