Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZP.271.11.2018

2018-02-16 13:57:55
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2018

2018-02-01 13:34:28
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do ZP.271.11.2018

2018-01-24 09:10:00
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do ZP.271.11.2018

2018-01-19 13:17:14
ZP.271.11.2018 Budowa street workout i siłowni zewnętrznej oraz przebudowa ogrodzenia- IX etap realizacji zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim realizowany w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

2018-01-16 13:17:37