Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu

2018-10-08 15:48:38
UCHWAŁA Nr Wa.212.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisk Mazowiecki kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

2018-06-13 09:38:11
Uchwała Nr Wa.94.2018 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisk Mazowiecki kredytu długoterminowego w kwocie 21.000.000,00 zł

2018-02-01 15:27:13
Opinia RIO prawidłowość plan kw długu Grodzisk Maz

2018-01-29 13:05:48
Opinia RIO finansowanie deficytu w 2018 Grodzisk Maz

2018-01-29 13:04:51
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2026.

2017-12-19 10:16:33
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2018 rok.

2017-12-19 10:13:15