Numer petycji: P/4.2017 

 
 

Numer petycji: P/4.2017

Data złożenia petycji: 19.09.2017r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) - Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 ul. Sobieskiego 64/8 02-930 Warszawa

Przedmiot petycji: przyznanie prawa do ulg w przedajdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

Skan petycji: Załącznik nr 1

Adresat petycji: Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim

Sposób załatwienia petycji: Załącznik nr 2

 

Załączniki

Petycja 4-2017.pdf

Data: 2017-09-25 15:47:39 Rozmiar: 100.78k Format: .pdf Pobierz

odpowiedź na petycję.pdf

Data: 2017-10-27 10:04:40 Rozmiar: 371.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2017-09-25 15:47:39
Czas publikacji: 2017-10-27 10:04:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak