Strategii promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016 

 

  

UCHWAŁA NR 693/2014

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016”

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji dokument „Strategia promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Załączniki

uchwala_693.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.43M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 487
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-03-04 10:32:16
Czas publikacji: 2014-03-04 10:32:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak