Numer petycji: P/1.2017 

 
 

Numer petycji: P/1.2017

Data złożenia petycji: 24.04.2017r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) - Ewa Traczyk - sołtys w imieniu mieszkańców wsi Izdebno Nowe.

Przedmiot petycji: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego miejscowości Izdebno Nowe.

Skan petycji: Załącznik nr 1

Adresat petycji: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Przebieg załatwiania petycji: 

Załącznik nr 2 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Załącznik nr 3 Uzupełnienie

Załącznik nr 4

Sposób załatwienia petycji

Załącznik nr 5

 

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2017-04-25 11:59:17
Czas publikacji: 2017-05-02 10:33:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak