Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty PN-15

2017-03-17 14:48:41
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2017

2017-02-22 13:38:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN-15

2017-02-15 12:34:17
Modyfikacja treści SIWZ nr 1

2017-02-15 12:33:46
Załącznik nr 6 - Ujednolicony Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

2017-02-15 12:29:01
Usługa nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach projektu pn.: „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

2017-02-08 12:27:35