Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.6.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

2017-09-01 09:56:53
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.5.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki

2017-09-01 09:50:32
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.1.2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II

2017-07-14 09:01:50
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.1.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

2017-07-14 09:01:16
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.4A.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

2017-06-30 08:58:47
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.4.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

2017-06-30 08:57:38
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.13A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

2017-04-28 09:09:11
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.13.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

2017-04-28 09:08:07
OBWIESZCZENIE NR WPP.6733.27.2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-04-18 09:53:57
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.15.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

2017-04-07 08:16:41