Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
76/DO/2017 - Usługa sukcesywnego odbierania, transportu i przetwarzania odpadu: ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie: 19 08 05, w zadeklarowany przez Wykonawcę sposób, wytworzonego w instalacji Oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim

2017-12-29 13:49:02
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy punktów pomiarowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki [108/TEW/2017/DO/593]

2017-12-27 08:19:32
77/DO/2017 - „Dostawa polielektrolitu do odwadniania przefermentowanego osadu, powstającego w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” w BIP Urzędu Miejskiego.

2017-12-21 15:04:03
67_DO_2017_Budowa sieci wodociągowej w ul. Żydowskiej i Towarowej w Grodzisku Mazowieckim

2017-12-15 07:59:37
75_DO_2017 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji ciśnieniowej pomiędzy posesjami na dz. nr ew. 75 a przewodem tłocznym wraz z budową przepompowni we wsi Natolin w gm. Grodzisk Mazowiecki

2017-12-11 12:28:02
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy punktów pomiarowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki [108/TEW/2017/DO/593]

2017-12-07 15:42:17
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla

2017-12-06 15:15:57
72_DO_2017_Dostawa i montaż 3 urządzeń do prób ścieków wraz z elementami umożliwiającymi pomiar pH

2017-11-20 10:48:20
65_DO_2017_Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim

2017-11-17 13:37:07
70_DO_2017_Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

2017-11-13 11:29:44