Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZP.271..2.2017

2017-02-01 14:56:14
Informacja z otwarcia ofert nr ZP.271.2.2017

2017-01-18 13:53:51
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Modyfikacja SIWZ nr 1 do ZP.271.2.2017

2017-01-12 12:33:58
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6772

2017-01-12 12:33:40
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do ZP.271.2.2017

2017-01-10 10:05:27
Dostawa i montaż punktów dostępowych HOT SPOT na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na potrzeby projektu pn.: "E – usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki" realizowanego w ramach Priorytetu II "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego i obsługi

2017-01-04 15:23:41