Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Energią 

 
 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Marian Czyżewski

Inspektor

marian.czyzewski@grodzisk.pl

 /22/ 755 55 34 wew. 186

 

1) działania związane z kształtowaniem polityki energetycznej Gminy
  a) nadzór nad aktualizacją i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  b) przygotowanie przystąpienia Gminy do Porozumienia Burmistrzów ws. Klimatu i Energii
  c) opracowywanie polityk Gminy w zakresie energii
  d) współpraca z miastami partnerskimi Grodziska Mazowieckiego w zakresie energii


2) działania związane z zarządzaniem zużyciem energii w Gminie
  a) zbieranie i monitorowanie danych z zakresu energii w Gminie
  b) przygotowywanie raportów z zakresu energii w Gminie
  c) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności zużycia energii w sektorze publicznym w Gminie
  d) tworzenie i realizacja inicjatyw Gminy na rzecz oszczędności zużycia energii w sektorze prywatnym
  e) współpraca z podmiotami prywatnymi w zakresie rozwiązań z zakresu energii
  f) wdrażanie nowych sposobów oszczędzania energii w Gminie
  g) opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia
  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  h) opiniowanie audytów energetycznych dla inwestycji miejskich,
  i) monitorowanie zużycia energii przez oświetlenie uliczne w Gminie
  j) analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
3) działania związane z edukacją i aktywizacją mieszkańców i lokalnych podmiotów w zakresie energii:


  a) aktywizacja lokalnych interesariuszy i współpraca z nimi w zakresie energii
  b) propagowanie zrównoważonego zużycia energii, rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii
  wśród mieszkańców Gminy, instytucji publicznych i prywatnych
  c) stworzenie koncepcji i realizacja projektu Centrum Energetycznego OneStopShop,


4) współpraca z odpowiednimi komórkami gminy w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy oraz oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, należących do Gminy

 

Liczba odwiedzin : 1172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Siwik
Czas wytworzenia: 2017-01-02 16:53:50
Czas publikacji: 2017-08-08 11:35:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak