Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr Wa.140.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok

2018-04-25 13:28:08
Uchwała Nr Wa.272.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za pierwsze półrocze 2017 roku

2017-09-13 12:46:59
Uchwała Nr Wa.68.2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisk Mazowiecki kredytu długoterminowego w kwocie 17.500.000,00 zł

2017-01-30 13:16:15
Uchwała Nr Wa.43.2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2017-01-19 11:22:25
Uchwała Nr Wa.44.2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2017 rok.

2017-01-19 11:22:14
UCHWAŁA Nr Wa.339.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2017-2025

2016-12-02 14:14:54
UCHWAŁA Nr Wa.340.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

2016-12-02 14:10:18