Numer petycji: P/6.2016 

 

 

Numer petycji: P/6.2016

Data złożenia petycji: 11.08.2016r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) - Mieszkańcy ulicy Pomarańczowej w Odrano-Woli.

Przedmiot petycji: Prośba mieszkańców o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z intensywną penetracją tego terenu przez dziki.

Skan petycji: Załącznik nr 1

Adresat petycji: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Sposób załatwienia petycji: Załącznik nr 2

 

Załączniki

Petycja P6.2016.pdf

Data: 2016-08-24 12:59:28 Rozmiar: 457.6k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycję 6.2016.pdf

Data: 2016-10-07 13:34:58 Rozmiar: 232.98k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 202
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2016-08-24 12:59:28
Czas publikacji: 2016-10-07 13:36:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak