Numer petycji: P/4.2016 

 

 

Numer petycji: P/4.2016

Data złożenia petycji: 18.04.2016r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) - Mieszkańcy północnej części gminy.

Przedmiot petycji: Informacja na temat planu działań jakie Burmistrz Grodziska Mazowieckiego podejmie w najbliższym czasie w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, w szczególności od węzła autostrady A2 do ronda w miejscowości Radonice na terenie gminy Błonie.

Skan petycji: Załącznik nr 1

Adresat petycji: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Sposób załatwienia petycji: Załącznik nr 2

 

Załączniki

Petycja 4.2016.pdf

Data: 2016-04-25 14:41:35 Rozmiar: 279.44k Format: .pdf Pobierz

sposób rozpatrzenia petycji P-4-2016.doc

Data: 2016-06-01 11:41:58 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 265
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2016-04-25 14:41:35
Czas publikacji: 2016-06-01 11:41:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak