Zakres działania Komisji 

 

  

Komisja działa w zakresie spraw:

1.      gospodarki przestrzennej i architektury

2.      gospodarki terenami komunalnymi

3.      budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego

4.      utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych

5.      usług komunalnych

6.      gospodarki lokalnej

7.      utrzymania dróg

8.      komunikacji publicznej

9.      transportu i łączności

10. rolnictwa i leśnictwa

11. ochrony i kształtowania środowiska naturalnego

12. gospodarki wodnej

 


Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:21:42
Czas publikacji: 2014-12-09 13:21:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak