Zakres działania Komisji 

 
  

Komisja działa w zakresie spraw:

1.      wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży

2.      funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych

3.      upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu

4.      ochrony zabytków i innych dóbr kultury

 

Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:47:58
Czas publikacji: 2014-12-09 13:47:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak