Zakres działania Komisji 

 

  

Komisja działa w zakresie spraw:

1.      porządku publicznego

2.      lokalnych środków masowego przekazu

3.      kreowania samorządowej polityki prorodzinnej

4.      wykorzystania środków na pomoc społeczną

5.      przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej

6.      problematyki środowiska młodzieżowego

7.      zdrowotności mieszkańców

8.      działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej

9.      organizacji pozarządowych działających w strefie polityki społecznej

10. opiniowania dokumentów strategicznych z zakresu:

  • polityki społecznej,
  • profilaktyki uzależnień.
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 


Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:49:35
Czas publikacji: 2014-12-09 13:49:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak